Horké parlamentní léto.

Ing. Leo LuzarPod dojmem rozpadu Evropské unie a po jasném NE proneseném občany Velké Británie v referendu zahájila poslanecká sněmovna své letní jednání, které bude pokračovat i v červenci. Mezi hlavní priority, které se budou projednávat, patří zákony řešící pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu o kontrole obcí a měst a zákony umožňující zaměstnancům velkých obchodů mít 7 volných dnů o státních svátcích. Toto hlasování o zákoně vrácené senátem nám umožňuje napravit pochybení při hlasování našeho klubu, kdy jsme omylem podpořili jeden z mnoha pozměňovacích návrhů, který ve svém důsledku poněkud omezil smysl tohoto zákona. Nyní je již vše uvedeno do správného stavu a uvidíme, jak se zavedení pracovního volna do praxe velkých supermarketů a hypermarketů projeví v dosavadních negativních zkušenostech jejich zaměstnanců. Tyto velkoobchody prezentované výkladními skříněmi konzumního kapitalismu jsou ve svém důsledku továrnami na kupování s minimálními ohledy na podmínky zaměstnanců.

KSČM také silně tlačí na vedení parlamentu, aby byla zařazena k projednání informace vlády o postupu ve věci nevýhodné privatizace OKD.  Jsme odhodláni svolat k tomuto jednání v případě neochoty i mimořádnou schůzi sněmovny. Horníci si zaslouží znát pravdu o megazlodějně na státu za vlád ODS i ČSSD v devadesátých letech. Tuto kauzu již mnoho let tlačíme na světlo, a jak to vypadá, máslo na hlavě i stávajících vládních politiků jim brání vyjít s pravdou na slunce.

Pro náš Moravskoslezský region je také zajímavý zákon o posuzování vlivu na životní prostředí. Tento velký průšvih jde na vrub ministra životního prostředí za ANO 2011 pana Brabce. Nečinnost jeho ministerstva při řešení vyjímky z nařízení EU o posuzování vlivu velkých staveb schválených k realizaci dle minulých zákonů EIA, ale ještě nerealizovaných popřípadě ještě nedokončených. To způsobuje České republice miliardové ztráty kvůli prodloužení termínů o jednotky roků z důvodu nového posuzování, kterému se tyto stavby musí podrobit, popřípadě v napětí čekat na vyjímky. A vláda ten příslovečný tonoucí, který se chytá stébla jedná o 10 stavbách, které evropská komise připustila k realizaci i bez aktuální EIA. Mají to být prioritní stavby ve stavu vysoké rozpracovanosti.  Pro náš kraj to je tragický výsledek práce ministra životního prostředí za ANO 2011! V realizaci zůstane stavba D48 obchvat Frýdku-Místku a I/11  Ostrava-Prodloužená Rudná – hranice okresu Opava. Bohužel občané Krnova, Opavy a Bělotína ostrouhají. Snad si aspoň vzpomenou na heslo pana Babiše „Makáme“ ale ne pro vás!