Kradlo se, obrovské peníze mizely na obcích, na krajích, ve státní správě

Ing. Leo LuzarProjev na 36. schůzi Poslanecké sněmovny dne 25. 11. 2015

Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, vážená vládo, faktické, konkrétní připomínky si nechám na druhé čtení tohoto zákona. Co mě přimělo k debatě, je vystoupení paní ministryně, která nás hned v začátku vystrašila. Vystrašila nás, co všechno se na nás chystá, když to nezrychlíme. Já chci tady paní ministryni připomenout její úvodní slova, s kterými přišla do této Sněmovny po jmenování ministryní, kdy si tento konkrétní zákon vzala jako svou vlajkovou loď, jako to, kde chce prezentovat svůj úspěch ministryně. To pozdní, zdůrazňuji pozdní zařazení tohoto bodu na jednání Sněmovny – někde to skřípe. Čili tady paní ministryni bych rád prostřednictvím nás všech, nejenom osobně, ale nás všech vzkázal, že bychom se jako Sněmovna neměli dostat do této situace, že se po nás žádá, abychom urychlili projednávání zvlášť tohoto důležitého zákona. Možná by stačilo spíše apelovat na předsedy výborů, aby jednání výborů, které projednávají tento zákon, harmonogramem upravili, aby se stihly termíny. Ale začít tím, že nás žádáte, abychom zkrátili jednání, nepovažuji za správný taktický krok. Proto také budu proti tomuto návrhu, byť není až tak markantní, hlasovat. A doporučuji tedy všem, abychom hlasovali, abychom se nedostali pod ten tlak, že prostě tento zákon budeme projednávat v nějakém stresu.

Co se týče tvorby tohoto zákona, chci upozornit ještě na pár věcí z projevu paní ministryně, které považuji za důležité a je možné je připomenout. Proč vznikl zákon o zadávání veřejných zakázek, tak jak doposud platný je. Tady to je určitě voda na mlýn kolegům z ANO. No, protože se kradlo, protože obrovské peníze mizely na obcích, na krajích, ve státní správě, všude tam, kde platila výběrová řízení. Zázračné zbohatnutí starostů, primátorů a různých jiných představitelů všichni známe a média za posledních dvacet pět let jsou toho plná. To byl důvod, proč se neustále zpřísňoval tento zákon, proč se dostal do stavu, kdy sice podle mého názoru je docela korupčněschopný zabránit různým lumpárnám, ale dosti výrazně také zbrzdil a zesložitil projednávání veřejných zakázek.

V projevu paní ministryně byla neustále slova „zrychlíme, zjednodušíme, zefektivníme“. Úplně se z toho ale vytratilo to základní – že nebude prokorupční tento zákon a že bude i nadále výrazně bránit zneužívání veřejných prostředků, zvýhodňování spřátelených firem, že půjde i touto cestou. A proto bych velice rád, aby v dalším projednávání na výborech paní ministryně jako základ vzala právě tato slova, že tento zákon nebude zneužíván a nevrátí nás o 25 let zpět, kdy peníze z obcí opravdu tekly proudem do spřátelených firem. A nebudu připomínat, že stavební zakázky v rámci projektové ceny stoupaly o 30, 40 % nad tuto cenu, a najednou po hypoteční krizi a krizi průmyslu šly pod minus 40 %. Čili stoprocentní polštář tady fyzicky existoval posledních 25 let mimo poslední tři roky, čtyři roky, které ukázaly reálnou hodnotu.

Zajímalo by mě a budu se potom na to konkrétně ptát, jak je v tomto zákoně vypořádána projekční činnost. Podle mého názoru to je kámen úrazu, kdy starostové zpracovávali projekty do šuplíku, protože chtěli dotaci, tak si nechávali vypracovat projekt – rychle, ať něco máme připraveno, co kdyby náhodou byla dotace. Když ta dotace přišla, vytáhli projekt ze šuplíku, ale nebyl aktuální, nebyl kvalitní, byl podceněn, ale už nebyl čas tento projekt upravit a dovést do stavu. Čili se soutěžily nekvalitní projekty, které neznaly realitu dne. Mnozí projektanti, aby dostali co nejnižší cenu a vyhráli v soutěži, projektovali vrstevnice podle googlu a potom jsme se divili, že pět metrů nám tam lítá, schodiště se musí nastavovat a podobné praktické záležitosti v rámci řešení.

Toto jsou věci, které jsou dle mého názoru markantem minulé doby a doufám, že budou řešeny a bude na ně odpovězeno. (V sále je rušivý šum.)

Co se týče přípravy, stáhl jsem si tento návrh zákona v materiálu, který šel do vlády. Nevím, jak dalece vláda toto ještě upravovala. Přiznám se, tady mám určitý nedostatek. Nevím, jak dalece vláda provedla změny v tom materiálu. Ale ten materiál, který šel do vlády z ministerstva, jsem podrobil konzultaci třem právnickým kancelářím, které se mimo jiné zabývají výběrovými řízeními a organizací těchto výběrových řízení pro obce. Všechny tyto tři se vyjádřily vcelku velice kriticky k těmto materiálům. Mimo to jsem zjistil, že dvě z nich se podílely na odborném dohledu, práci, spolupráci s ministerstvem na přípravě, a upozornily mě, že jejich připomínky, které byly opravdu masivní a dosti výrazné a nezazněly jenom od nich, ale od všech přítomných, dle jejich názoru nebyly v pořádku vypořádány. Prostě ten časový tlak a ten pres byl natolik velký, že ministerstvo mnohé z těchto připomínek nevypořádalo tak, aby ti, kteří je podávali, byli spokojeni a uznali ty argumenty, které zazněly.

Samozřejmě toto nás asi bude čekat v druhém čtení, kdy budeme tyto připomínky konkrétně probírat a dávat návrhy na jejich úpravy. Ale upozorňuji na to paní ministryni, že ji čeká ve výborech docela tvrdá řehole, aby přesvědčila, že to, co předkládá, opravdu odpovídá normě, která je hlavně potřebná proto, aby mohly fungovat veřejné zakázky. A teďka zdůrazňuji „aby mohly fungovat“ a nebudily to, co se tady stalo před těmi 25 lety, kdy prostě samospráva byla postavena před to utratit peníze a mnohdy se utratily tak, že skončily nevíme kde.

Čili doufám, že dnešní Sněmovna je už na takové výši, že je schopná schválit zákon, který nebude prokorupční, byť umožní utratit hromadu peněz a rychle, ale také umožní obecnou kontrolu těchto veřejných zakázek. A jak jsme tady slyšeli, navrhuje se zrušit komise, nechávat rozhodování na starostech. To mimo jiné pro ty starosty znamená podstatně větší zodpovědnost. A také pokud někdo z vás byl starostou, popřípadě zažil trestní stíhání v rámci veřejné zakázky, jistě ví, co to znamená a jak dalece to bude pro ně složité najít tu vnitřní zodpovědnost se pod to podepsat a rozhodnout, když to potom už bude jenom na nich a ne kolektivním rozhodování.

Čili tyto otázky tady budou všechny zaznívat. Doufám, že paní ministryně pozorně poslouchá. (Poslanec se odmlčel a upřel pohled ke stolku navrhovatele a zpravodaje, kde s ministryní hovoří poslanec.) Používám dramatickou pomlku stejně jako paní ministryně, když chce uklidnit nás. Je vidět, že to funguje i na ni.

Věřím, že v rámci projednávání ve výborech bude na to připravená a nebude tam sama, budou tam s ní odborníci, kteří budou tady v tomto radit.

A věřím, Sněmovno, že budeme v řádném čase určeném k projednávání zákonů tyto zákony schvalovat, abychom se potom nedostali do situace „Víte občané, my jsme museli, protože nás Evropská unie tlačila, my jsme to museli urychlovat, a proto tam jsou ty chyby, ale nebojte se, hned za tři měsíce předložíme novelu tohoto zákona, abychom mohli reagovat na aktuální stavy.“.