O mně

Ing. Leo LuzarNarodil jsem se v roce 1964 v Novém Jičíně, ale většinu svého života žiji v Ostravě. Jsem ženatý a mám dvě děti.

Vyučil jsem se elektromechanikem a poté jsem si doplnil maturitu  oboru mechanik automatizační techniky. Později jsem vystudoval na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, Fakultu bezpečnostního inženýrství ve studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost studijní obor Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu a dále pak na stejné vysoké škole ještě Fakultu metalurgie a materiálového inženýrství ve studijním programu Ekonomika a řízení průmyslových systémů studijní obor Automatizace a počítačová technika v průmyslu.

Aktivní společensko-polický život pro mne započal v osmdesátých letech minulého století vstupem do mládežnické organizace Socialistického svazu mládeže. Od roku 1986 jsem byl členem KSČ a po roce 1989 členem KSČM.

Pracoval jsem jako místostarosta Statutárního města Ostrava, městské části Ostrava-Jih na úseku majetkovém, vnitřních věcí a informačních systémů a také jako místopředseda ÚV KSČM. V současné době jsem poslancem parlamentu České republiky, členem výboru petičního a zahraničního, předsedou podvýboru pro vnější ekonomické vztahy, místopředsedou podvýboru pro lidská práva, členem podvýboru pro ICT průmysl a EGovernment. Jako zastupitel městské části Ostrava-Jih jsem členem kontrolního výboru a předsedou komise pro strategický rozvoj, životní prostředí, výstavbu a architekturu. Také jsem aktivním členem stranických orgánů KSČM.

Mezi mé politické zájmy patří především vliv informačních systémů na svobodu člověka, ekologie, politologie v oblasti postupného krizového vývoje kapitalistické společnosti, globální politika, Rusko versus USA a komunální řízení společnosti. Pokud jde o osobní zájmy, pak jsou to informační systémy, počítačová grafika, sigmating a marketing, psychologie chování člověka a vývoj společnosti.  Jsem členem výboru sportovně střeleckého spolku Ostrava-Skalka. Mezi mé koníčky patří střelectví, myslivost a jízda na horském kole.