O výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní

Tento zajímavý zákon prochází poslaneckou sněmovnou jako příslovečný nůž máslem. Kdo by nechtěl postihovat praní špinavých peněz.

Zakon ukládá našim finančním institucím spolupracovat s institucemi USA  a poskytovat informace o účtech a financích amerických rezidenci a firem prebyvajicich na našem území. Jinými slovy americký daňový úřad si hlídá své poplatníky, aby mu za hranicemi neunikaly peníze.  Jak ale donutit činy státy a banky aby na to přistoupily?

Při nepřijetí navrhované právní úpravy by české finanční instituce nemohly vyhovět požadavkům FATCA, protože zasílání údajů o klientech třetí straně a plnění dalších požadavků by bylo v rozporu s platnou právní úpravou finančního trhu a ochrany osobních údajů. Finanční instituce by čelily 30% srážkové dani uvalené Spojenými státy americkými na platby pocházející ze zdrojů ve Spojených státech amerických, popř. provedené finančními institucemi z jiných států, které s americkou daňovou správou budou spolupracovat. Finančním institucím by bylo fakticky znemožněno podnikat, resp. investovat ve Spojených státech amerických a v těch zemích, jejichž finanční instituce by aplikovaly 30% srážkovou daň, a v podstatě by došlo k jejich vyloučení z mezinárodního kapitálového trhu. Tato okolnost je ještě akcentována skutečností, že české finanční instituce jsou většinou součástí mezinárodních finančních skupin, které musí být podle FATCA registrovány jako celek (pokud si nezvolí status tzv. “limited financial institution”, který je však nevýhodný a může být uplatňován pouze po přechodnou dobu).

Tady jde vidět, že to jde když se chce. Tento zákon je pouze jednostranný a nezavazuje americké instituce poskytovat tytéž informace o českých firmách a občanech v USA.

A to je špatně, teda pokud zrovna nepatříte mezi ty tisíce vše umělů, kteří posledních 20 let rozkrádaji tuto zemi a maji jistotu bankovní anonymity v zahraničí. Zde se otevírá prostor pro získání argumentu pro existenci EU. Evropo uplatní stejny nátlak , aby i naši daňoví podvodníci dostali strach!