Operační program podnikání a inovace – ambice a realita

Ing. Leo LuzarV těchto dnech se vláda rozhodla v rámci Roku technického vzdělávání podpořit dosahování vysoké kvality a odbornosti v technických oborech. Mezi klíčové nástroje podpory bude patřit Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 a investiční pobídky.

V letech 2007-2013 bylo z tohoto programu investováno přibližně 96 mld. Kč do více než 12 tisíc projektů. Úspěšnost nabízených podpor má prokazovat vysoká absorpční schopnost českých podnikatelů, ale také konkrétní projekty úspěšných. Měla taky napomoci k rychlejšímu uskutečnění podnikatelských záměru a inovativních přístupů než při vlastním finančním zabezpečení. Podpora začínajících podnikatelů a inovací ve výrobě či technologické dovybavení firem má být také realitou tohoto operačního programu.

Tyto velké peníze by se, dle mého názoru, měly odrazit také na růstu pracovního trhu a tím snižování nezaměstnanosti. A jaká je skutečnost?

 

Rok celková nezaměstnanost míra nezaměstnanosti počet volných míst
12/2006 448545 7,7% 93425
12/2007 354878 6,0% 141343
12/2008 352250 6,0% 91189
12/2009 539136 9,2% 30927
12/2010 562000 9,6% 30800
12/2011 508451 8,6% 35784
12/2012 545311 9,4% 34893
12/2013 596833 8,2% 35178
12/2014 541914 7,5% 58739
06/2015 451395 6,2% 97000
www.kurzy.cz

 

Zvláště zajímavý je v tomto kontextu vývoj počtu volných míst, kde očekávání hlavní mantry působení podnikatelů nepřináší výsledek, korespondující s investovanými prostředky, ale spíše s celosvětovou ekonomickou krizí. Podpora investic do inovací určitě zvyšuje efektivitu a následné zisky úzkého segmentu pracovního trhu, ale nenabízí pracovní místa tam, kde to vývoj naší nezaměstnanosti potřebuje. Chybí hlavně práce, schopná absorbovat manuálně pracující s nízkým stupněm vzdělání.

V období 2014-2020 bychom měli investovat cca 120 mld. Kč. V podporovaných oblastech najdeme vysokorychlostní internet i nízkouhlíkaté technologie, investice do přenosové soustavy a distribuční sítě spolu s úsporou energie, ale také marketing doma i v zahraničí, služby infrastruktury i ochrany průmyslového vlastnictví spolu se školicími středisky či podporou spolupráce formou klastrů. Bude zajímavé sledovat realizaci takzvaných měkkých projektů. Tyto projekty v minulém období byly nejvíce kritizovány. Metodika vyhodnocení reálného dopadu operačních programů EU na ekonomiku, konkurenceschopnost nebo zaměstnanost by byl také dobrý námět na výzvu k financování z evropských prostředků.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.