Partnerské město Ostravy je Doněck

Ing. Leo LuzarVážení, v tomto týdnu jsem měl zajímavý hovor s kolegou zastupitelem města Ostrava o možné iniciativě napříč politikou a občany města. Partnerské město Ostravy je Doněck, ano ten Doněck, o kterém každodenně slyšíme a vidíme záběry tohoto těžce poničeného města a jeho obyvatel. Podpořme jej v jeho nelehké situaci. Většina městské reprezentace je pro a já bych chtěl, aby i občané našeho města měli možnost pomoci. Pokud máte zájem se aktivně zapojit ozvěte se. Nevím jakou formu nakonec ve městě zvolíme jestli finanční nebo věcnou, ale každopádně by bylo dobré, aby se ukázalo, že partnerská města nejsou partneři jen na papíře!!!