RPG byty a budoucnost?

Paradoxně je v podvědomí název RPG byty spojen hlavně s minulostí. Tyto okolnosti již byly mnohokrát publikovány, jen závěry kontrolních orgánů, případně orgánů činných v trestním řízení, stále nejsou příliš jasné. Pouze věřím, že se někdy lidé dozvědí pravdu o zákulisí jedné z největších loupeží novodobé historie Česka.

Současnost je ovšem každodenní realita tisíců nájemníků, bydlících v bytovém fondu stavěném hlavně v padesátých letech při masívním růstu zaměstnanosti Ostravska, spojené s rozvojem hornictvím. Stávající RPG byty je společnost spravující okolo 43 tisíc bytů. Toto číslo staví tuto společnost do čela největších správců bytového fondu v ČR a snad pouze v Německu jsou větší správci s řádově 200 tisíci byty. Toto množství bytů je schopno generovat okolo tří miliard ročního výnosu. Naproti tomu je suma 815 milionů zpět investovaná do obnovy. V minulosti byla tato hodnota až 1,4 miliardy. Snížení této sumy je spojeno s ukončováním masivní výměny oken v bytovém fondu.

Jak jsem měl možnost hovořit s vedením společnosti, snaží se o změnu vnímání RPG byty. Toho chtějí dosáhnout vyšší angažovaností společnosti v rámci sociálních problémů našeho regionu. Viditelnou formou této pomoci je 14 tisíc nájemců-seniorů, kterým poskytují slevu z nájmu a intenzivní spolupráci s odbory sociální péče při včasném upozornění na možné problémy. Včasná a adresná pomoc je díky tomu schopna řešit problémy v zárodku a nemusí dojít až k tragédiím, které plní stránky bulváru.

V rámci investic šlo v posledních deseti letech 576 milionů do vyloučených lokalit hlavně na Karvinsku a při výrazné spolupráci s městskou policií budou v problémových lokalitách instalovány kamerové systémy monitorující drobnou kriminalitu, která trápí občany, například v Ostravě-Porubě. Další výrazná investice společnosti je spojena se zavedením měření a regulace tepla do 35 tisíců bytů. To by mělo zprůhlednit náklady jednotlivých bytů v rámci domu. Pouze nájemníci by mohli posoudit efektivitu soustředění komunikace s vlastníkem do čtyř komunikačních center s možností elektronické a telefonní komunikace, 60 tisíc telefonních kontaktů je ale důkazem, že právě nájemníci se výrazně zajímají o svůj byt a požadují od vlastníka řešení svých problémů s bydlením.

Co je méně příjemné, s čím se nájemníci i budoucí uživatelé setkávají, je výše nájemného. V obecném podvědomí je jeho výše vnímána jako vysoká. Představitelé společnosti mne ale ujišťovali, že stanovování výše nájemného je velice pečlivě zvažováno s ohledem na nájemné okolních pronajímatelů a určitě není nejvyšší. To ale posuďte sami, zda tržní nájemné ve výši 96 korun/m2 na měsíc za byt po rekonstrukci je vhodná výchozí cena, ke které by se měli přibližovat. Zatím v polovině bytů se pohybují v postregulační výši kolem 70 Kč a v ostatních případech kolem 85 Kč. Při stávající průměrné obsazenosti 80 procent, která v určitých lokalitách může dosáhnout, je vývoj nájemních cen nutno podrobit kritickému zhodnocení účelnosti přístupu státu k bytové problematice, spojené se sociálními doplatky na bydlení, úbytkem bytového fondu přeměnou na nebytový a v neposlední řadě působením na tržní ceny dalšími vlastníky bytového fondu. To jest hlavně obcemi a bytovými družstvy. Z pohledu spekulativního využití bytů případně pro nájemníky, kteří nejsou schopni respektovat minimální pravidla soužití v nájemním bydlení, jsem byl ubezpečen, že správci nechtějí připustit snižování kvality bytového fondu a raději vyjdou cenově vstříc dlouhodobým uživatelům, než riskovat s ohledem na okamžitý prospěch. To se týká i problematiky nebytových prostor například v Havířově, kdy po konzultacích a ve spolupráci se samosprávou ukončili nájemní vztahy s pronajímateli, kteří provozovali herny a prodejny, jejichž úroveň připomínala tržnici s cílem zvýšit úroveň služeb občanům. Tento individuální přístup by měl být uplatněn i v lokalitách aktuálně pro podnikatele neefektivních. Pronajímatelé nabízejí individuální program stanovení nájmu, aby byly zachovány služby pro občany spolu s udržením využití i v nebytových prostorách, které mají problém z pohledu umístění.

Tyto plány společnosti RPG byty jsou smělé a mnohdy se dobře poslouchají. Proto budu rád za konkrétní postřehy, týkající se nejen problematiky nájemního bydlení společnosti RPG, ale i z celé ČR. Jak se osvědčily nové způsoby správy po privatizaci bytového fondu formou společenství vlastníků? Má perspektivu nová výstavba formou bytových družstev? Popřípadě považujete nájemní bydlení za překonané z pohledu individuálního pořízení bydlení například formou hypotéky?

Také stále častěji slýchávám argument, že vlastně je bytů dostatek a je potřeba je spíše využívat k sociální inkluzi, než řešit podporu výstavby nových. Co vy na to? Zkuste se podělit se svými zkušenostmi, abych mohl i vaše zkušenosti prosazovat při přípravě zákonů.

A na závěr RPG byty nechce nijak hromadně a za zvýhodněné ceny prodávat byty ve své správě, to je pro některé nájemníky špatná zpráva.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.