Sám nezmůžeš nic

Tato slova mne provází prací poslance Parlamentu České republiky. Velmi si cením zkušeností a znalostí svých voličů. Vaše názory jsou pro mně zavazující, proto si Vás dovoluji požádat o spolupráci. Je mnoho zákonů, které řeší minulost a poukazují, jak bylo téměř vše špatně. Poučte i mne o minulosti, aby zákony nevyznívaly jednostranně a reflektovaly, jaká minulost opravdu byla.
Očekávané diskuse k návrhu zákonů:

 

  • Bojíme se přílivu uprchlíků z Afriky, Asie? Hovoří se o matkách s dětmi ze Sýrie umístěných v ČR. Je to dobře nebo patně z pohledu toho, že jsme jako komunisté, ve své době přijali občanskou válkou strádající řecké občany. Jak to vnímáte ze svého historického pohledu a zkušenostmi dneška?
  • Na stole je rovněž návrh zákona na absolutní zákaz výkupu druhotných surovin od fyzických osob. Je to řešení, kdy uvádíme, že sběr odpadu představuje obvykle jediný příjem financí bezdomovců a lidí těžce sociálně postižených. Jsem si vědom, že jsou tací, kteří toto zneužívají. Všichni známe problém krádeží šrotu, okapů, kanálů, kovových ozdob ze hřbitovů. Jak se díváte na tento problém? Má tento problém dobré řešení? Jsme připraveni těmto lidem poskytnout hmotnou podporu, aby neumírali na ulici nebo nebyli nuceni loupit?

 

Co Vy na to?

 

  • Připravuje se zákon na odškodnění nedostatečně informovaných žen o sterilizaci. Věřím, že před listopadem 89, byly předpisy, které toto ukládaly. Řekněte mi, jaká byla realita, jak to znáte ze svého okolí, případně svůj příběh.

 

Těším se na pravidelnou spolupráci s vámi. Své náměty, názory prosím zašlete na:

kancelář poslance Ing. Leo Luzara, Českobratrská 4, Ostrava 1, 701 00,

mail: luzar.leo@seznam.cz, prostřednictvím facebooku Luzar Leo, písemně či osobně i na mail Dr.Kalouskova@seznam.cz asistentka poslance

 

» Kdo se nepoučil z historie, je nucen ji znovu prožít «

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.