Setkání předsedy ÚV KSČM s občany MS kraje – vystoupení Leo Luzar