Stojíme na prahu válečného konfliktu?

Již 70 let žijeme v míru. Zapomínáme na to, kdo se o to zasloužil a místo vděčnosti podporuje  západ fašizující tendence na Ukrajině .Současnou nebezpečnou situaci způsobil euroatlanticky imperialismus v arabském světě, který dal do pohybu masy utečenců před válkou, ale i chudobou. Ti míří do zemí zaslíbených,jak jim slibuji gangy převáděčů, čeká Vás tam zadarmo byt a auto spolu s dobře placenou práci. Z dlouhodobého hlediska, pokud nechceme na hranicích Schegenského prostoru postavit zeď, bude velmi těžké tomuto přílivu zabránit, zvláště když EU uvolňuje miliony pro země prvního kontaktu kde je z toho také dobrý obchod. Zvláště, když „humanitární“ bombardování západními demokraciemi, provedené na režimech, které neměly rády USA, připomenu např. Libyi, svrhli doposud vládnoucí režimy a způsobili obrovský chaos, kterého využili různí fanatici a radikální skupiny.

Měla by platit zásada, co jste způsobili, řešte. Vraťme se ale k aktuálním tématům v ČR. Nebudu se rozepisovat o práci v parlamentu, kterou můžete přímo kontrolovat na svých obrazovkách a prostřednictvím internetu. Raději se soustředím na věci, které česká média, zaprodanázahraničnímu kapitálu nebo oligarchům, nenapíší. Na mou výzvu k diskusi v minulém zpravodaji MěV KSČM již reagovali první soudruzi a základní organizace. Jejich podněty jsou velmi zajímavé a rád se s Vámi o některé podělím. V otázce přijetí uprchlíků převládá názor, že s několika desítkami uprchlíků nemá nikdo zásadní problém, avšak pokud by se jednalo o tisíce, jak by to asi chtěla EU, tak to by problém byl. K tak velkému přílivu, nemá ČR v současnosti prostředky, proto je pochopitelné, že většina českých politiků napříč politickým spektrem se vyjadřuje, že s přijetím většího počtu lidí nelze počítat. V otázce zákona o absolutním zákazu výkupu druhotných surovin od fyzických osob jsem obdržel vesměs kladná stanoviska. Důvodem je zabránění krádeží poklopů, kovových ozdob ze hřbitovů, drahých kovů zabezpečovacího zařízení, apod. A k zabránění tomu, aby bezdomovci museli krást, aby neumřeli hlady, je možno využít hmotnou podporu v nouzi, kdy by se poměrná část mohla vyplácet v poukázkách pouze na jídlo.

Těším se na další reakce a spolupráci s vámi.